ค้นหา


SMART AGro InnoNetworks

ระบบฐานข้อมูล ฐานความรู้และแผนที่เกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช


จำนวนทรัพยากร

คลังความรู้
นวัตกรรมเกษตร[21]

ผลิตผล
ทางการเกษตร[22]

เกษตรกร
และนวัตกร[190]

หมู่บ้าน
นวัตกรรมเกษตร[62]

rodaslot slot88 slot gacor

คลังความรู้นวัตกรรมเกษตร


...
การเพาะเห็ดนางรมเทาและเห็ดนางฟ้าภูฐาน

การเพาะเห็ดนางรมเทาและเห็ดนางฟ้าภูฐาน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง 3 ต.ค. 2565 04:45:59

...
ชุมชนนวัตกรรม

ทุ่งผึ้ง

admin 31 ต.ค. 2565 13:46:57

...
โรงเรือนเพาะเห็ดต้นทุนต่ำ

โรงเรือนเพาะเห็ดต้นทุนต่ำ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง 3 ต.ค. 2565 04:43:44

...
การเพาะเห็ดอย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การเพาะเห็ดอย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง 3 ต.ค. 2565 04:47:53การเก็บตัวอย่างดินเพื่อใช้วิเคราะห์ธาตุอาหาร

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อใช้วิเคราะห์ธาตุอาหาร

ARTIPMU2020

3 ต.ค. 2565 05:46:13

รายละเอียดเพิ่มเติม
การแปรรูปเพิ่มมูลค่ากล้วย

การแปรรูปเพิ่มมูลค่ากล้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ลำปางและตาก

3 ต.ค. 2565 05:50:13

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลชุมชน


...
ตาก

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ไปที่ จังหวัดตาก
...
ลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

ไปที่ จังหวัดลำปาง
...
สุโขทัย

มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

ไปที่ จังหวัดสุโขทัย
echo 'rodaslotslot gacorgacorslot88slot gacor maxwin';