วิถีชีวิตในชุมชน

วิถีชีวิตของเรา

เลือกหมวดหมู่   :  

ชุมชนน่าอยู่

รายละเอียด : เพราะชุมชนไม่ใช่การอยู่อาศัยเพียงลำพังของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คน...

รายละเอียด >>

หมู่บ้านตัวอย่าง

รายละเอียด : ไม่ว่าคำตอบของการอยู่ร่วมกันในสังคมจะเป็นข้อใดก็ตาม แต่เชื่อแน่ว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นคือ...

รายละเอียด >>

ชุมชนสีขาว

รายละเอียด : การจะก้าวไปสู่จุดนั้นต้องอาศัยการพัฒนาภายใต้ความต้องการของผู้อยู่อาศัย สภาวะแวดล้อม...

รายละเอียด >>