กระเพรา


เกษตรกร : นางถนอม ไชยลังกา


รายละเอียด

  • ราคา : 20.00 บาท

  • จำนวนที่มี : 50.00