พริก


เกษตรกร : นายประดิษฐ ถิ่นสุข


รายละเอียด

  • ราคา : 350.00 บาท

  • จำนวนที่มี : 120.00