สวนสักปลูกโตสุดในโลก
แหล่งท่องเที่ยว : สวนสักปลูกโตสุดในโลก

ประเภท : ธรรมชาติ , ที่ตั้ง : หมู่บ้านแม่จั๋ว


รายละเอียด

   ที่ตั้ง : ปากทางเข้าบ้านร่องบ้า หมู่ 8 เป็นส่วนสักที่ปลูกในพื้นที่มีขนาดใหญ่ จำนวนมาก